Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe versie van haar preventiebrochure voor PV-installaties gepresenteerd. Holland Solar werkt intensief samen met onder andere Techniek Nederland en het Verbond van Verzekeraars om de verzekerbaarheid van gebouwen met PV-installaties te waarborgen en als het mogelijk is te verhogen. Op advies van Holland Solar heeft het Verbond van Verzekeraars een verbeterde versie geschreven ten opzichte van de eerdere versie welke geschreven was door individuele verzekeraars.

Holland Solar is blij met deze nieuwe versie van de brochure waarin duidelijk wordt beschreven dat zonnepanelen op zichzelf geen brandgevaarlijke producten zijn, maar wel kundige installatie vereisen. Holland Solar vraagt hierbij nogmaals de aandacht van haar leden voor het kwalitatief goed installeren van de systemen en blijft, samen met haar leden en andere belanghebbenden, werken aan het verder verbeteren van het kwaliteitsborgingssysteem van de sector. Klik hier om de aangepaste versie van deze brochure te downloaden.