De succesvolle ISDE-subsidie voor zonneboilers is verlengd. Ook vanaf 2021 tot 2025 kan een investeringssubsidie worden aangevraagd voor het installeren van zonnewarmte installaties kleiner dan 200m2.

In 2020 is een recordbedrag aan subsidies voor zonneboilers via de ISDE aangevraagd. Holland Solar verwacht dat 2021 een nóg succesvoller jaar wordt. Wel maakt Holland Solar zich zorgen over de verbreding van de ISDE-regeling met nieuwe technieken als isolatie. De opwek van duurzame warmte en het verkleinen van de energievraag zijn beide enorm belangrijk om Nederland 100% duurzaam te maken. Holland Solar pleit voor een tussenschot voor isolatiemaatregelen in de ISDE en het vergroten van de ISDE-subsidiepot als geheel. Zo wordt zowel de opwek van duurzame warmte als energiebesparing nog effectiever gestimuleerd.