Het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat heeft in nauw overleg met Holland Solar een nieuwe investeringssubsidie voor zonnepanelen gecreëerd. De subsidie richt zich op bedrijven die veel elektriciteit verbruiken en waarvoor de huidige stimuleringsmaatregelen vaak niet afdoende zijn.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het mogelijk om een investeringssubsidie aan te vragen voor zonnepanelen via het ISDE-systeem van de RVO. Het aanvragen en ontvangen van de subsidie wordt erg gemakkelijk. Verspreidt over 3 jaar komt er 100 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van zonnepanelen op daken van grootverbruikers. Dit budget is vrij gekomen door een Amendement van het Kamerlid Agnes Mulder (CDA).

Alle geïnteresseerden die een groter verbruik dan 50.000 kWh per jaar hebben en een installatie tussen de 15 en 100 kWp installatie bouwen, komen in aanmerking voor de nieuwe subsidie. Ook een voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een kleinverbruikersaansluiting. De investeringssubsidie zal €125,- per kWp geïnstalleerd vermogen bedragen.