Recent hebben de 30 regio’s in ons land hun concept-regionale energiestrategieën (RESsen) gepresenteerd. Zoals uit de analyse van het planbureau voor de leefomgeving (PBL) blijkt is er in hoge mate voor zonne-energie gekozen voor het realiseren van de regionale energieambities. Deze keuze wordt nu van enkele kanten bekritiseerd. Zonnesystemen zou te zwaar de netcapaciteit belasten, hoofdzakelijk op zomerse dagen produceren en vooral duurder zijn. Minister Wiebes stelde onlangs op dit punt bij de RESsen ‘de vinger aan de pols’ te willen houden.

Volgens Holland Solar behoeft het beeld over zonne-energie nuancering. Dat er op land in de RESsen veel voor zonne-energie wordt gekozen is juist een mooie aanvulling voor een betrouwbaar energiesysteem met elkaar aanvullende bronnen. Bovendien komen de meeste zonneprojecten op daken en leveren voor een groot deel elektriciteit voor eigen gebruik achter de meter. Hierdoor wordt de belasting van het net beperkt. Tenslotte kiezen RESsen niet voor niets voor zonnesystemen: het is op meer plekken goed inpasbaar in gebouwde omgeving en landschappelijk. Onze brancheorganisatie stelde deze notitie op voor Kamerleden en RES-regio’s.