In opdracht van Holland Solar heeft Professor Arjan Bergman van het Instituut Bouwrecht een studie uitgevoerd naar de juridische (on-)mogelijkheden voor  gemeenten om financiële participatie te eisen in ruil voor planologische medewerking. Steeds meer gemeenten stellen echter als harde eis voor planologische medewerking dat aan een specifieke vorm van financiële participatie voldaan dient te worden. Dit blijkt echter juridisch onhaalbaar.

Het IBR concludeert dat “…voor het door een gemeente afdwingen van lokaal eigendom in de vorm van verplichte financiële participatie in zonneparken onder de huidige wetgeving een expliciete wettelijke basis ontbreekt.”
Over een verplichte omgevingsbijdrage stelt de studie: “Voor een verplichte omgevingsbijdrage, zoals een bijdrage aan een gebiedsfonds, biedt noch de huidige wetgeving, noch de Omgevingswet enige ruimte.” Enkel waar de grond in handen is van de gemeente zelf, kan deze als eigenaar van de gronden de eis stellen dat bijvoorbeeld een deel in handen van bewoners uit de regio moet komen. Download hier het IBR rapport en hier het persbericht.