Na jaren overleggen met alle betrokkenen is het zover: de afbouw van de salderingsregeling is naar de Tweede Kamer gestuurd door Minister Wiebes. Holland Solar is verheugd dat de ombouw van de salderingsregeling uitlegbaar en voorspelbaar is voor eindklanten met zonnepanelen, met instandhouding van de terugverdientijd van ongeveer zever jaar. Zo blijft investeren in zonnepanelen voor huiseigenaren interessant en tegelijkertijd wordt het eigen verbruik achter de meter in toenemende mate gestimuleerd. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel in behandeling nemen de komende maanden. We roepen op de besluitvorming spoedig te laten lopen: dan is er eindelijk de verlangde duidelijkheid en kunnen marktpartijen en klanten zich voorbereiden.

Minister Wiebes maakte in maart  het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekend, lees hier. Dit is ongewijzigd gebleven in het definitieve wetsvoorstel die moet worden vastgesteld door de Tweede en Eerste Kamer. De salderingsregeling blijft in haar huidige vorm gehandhaafd tot 2023 waarna de regeling tot 2031 stapsgewijs wordt afgebouwd naar nul. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder mogen salderen en in 2031 niet meer. Voor het niet gesaldeerde deel geldt een redelijke vergoeding van de leverancier. Deze moet nog worden vastgesteld.

Zeven jaar terugverdientijd

Het afbouwpad is berekend op basis van een terugverdientijd van zeven jaar, gegeven een optimale situatie. TNO presenteerde hiervoor afgelopen maart een rekenmodel. De terugverdientijd voor zonnepanelen kan in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van een aantal factoren. Deze factoren zijn de kosten van de installatie,  het eigen gebruik zonnestroom  achter de  meter, vermeden kosten door de gesaldeerde kilowatturen en de hoogte van de terugleververgoeding. De terugverdientijd van zonnepanelen zal jaarlijks gemonitord worden in de Klimaat en Energie Verkenning (KEV). 

Zorgen

De Raad van State (RvS) heeft kritisch gereageerd op de plannen voor de nieuwe salderingsregeling en ook  Aedes en energieleveranciers hebben zorgen geuit over de uitwerking. Dit gaat met name om de onzekerheid  over de zeven jaar terugverdientijd bij bijvoorbeeld MKB, huurwoningen en maatschappelijk vastgoed. Daarnaast zijn zorgen over de onleesbaarheid van de energienota. Holland Solar deelt deze zorgen. Corporaties moet het niet onmogelijk gemaakt worden om zonnepanelen voor huurders te installeren. De Minister laat aan de Kamer weten dat de grootste knelpunten opgelost zullen worden. Voor het MKB en maatschappelijk vastgoed komt aanvullende investeringssubsidie (ISDE) voor waar het salderen niet uit kan (uitwerking amendement Mulder begrotingbehandeling eind 2019, lees hier.

Holland Solar zal de komende tijd meedenken hoe een flexmarkt voor kleinverbruikers ingeregeld kan worden, waarin ook de populaire leaseoplossingen mee kunnen doen en afrekening van kosten transparant is.