Holland Solar heeft kritisch kennis genomen van de inhoud van de VNG studie "Lokaal Energiek: Decentrale Duurzame Elektriciteit”. Deze studie betreft een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse voor lokaal opgewekte energie. Opwekking van stroom met zonnepanelen laat in deze studie een redelijke uitkomst zien. Holland Solar heeft echter wel vragen bij de uitgangspunten van de studie en roept op tot verdere bestudering ervan. De zonne-energie sector streeft naar een gelijk speelveld waarin burgers en het bedrijfsleven zelf hun energievoorziening kunnen kiezen. Het rapport van de VNG steunt deze momentele maatschappelijke ontwikkeling niet eenduidig, en stelt dat er nog veel maatschappelijke kosten verbonden zijn aan opwekking met zon. Holland Solar ziet een discussie over de uitgangspunten van deze studie dan ook graag ontstaan.

Dromerige business case wreekt zich in de conclusies
Holland Solar denkt dat de makers van het rapport wat dromerig zijn in hun keuze van de businesscase. Zij gaan er namelijk van uit dat in 2020 50% van de huishoudens hun elektriciteit duurzaam opwekt. Dit is nastrevenswaardig maar onrealistisch, het aantal huishoudens met zonnepanelen is nu hooguit 1 à 2%. Er zou 8 GW bijgeplaatst moeten worden bij de huishoudens om 50% te halen. De sector streeft naar totaal 4 GW in 2020.
De conclusies die getrokken worden zijn echter wel bedoeld als realistische conclusies, waar beleid op te maken valt. De beredenering bijt zichzelf helaas in de staart, want de kostenbaten analyse blijkt erg gevoelig is voor de parameter "leveringszekerheid", zo wordt uitgelegd. Kortom: reken met een scenario 50% zonnestroom op de Nederlandse daken, al in 2020, en logischerwijs volgt hier uit dat de voorzieningzekerheid en balans van het net in het geding is. Overigens is dat ook maar de vraag, want het huishoudelijk gebruik is maar 20%, en de overige 80% werkt ook mee aan de voorzieningszekerheid.

Fiscale effecten ten onrechte als negatief bestempeld
Het is onterecht dat het rapport spreekt van "sterk negatieve fiscale effecten" zoals toenemende uitgave van de SDE subsidie. Hier zal geen sprake van zijn. Ten eerste omdat burgers geen gebruik maken van deze subsidie en ten tweede omdat dit buiten elke politieke inschatting valt. Men mag er voorts vanuit gaan dat in Nederland nooit substantieel ruimte ontstaat voor grondgebonden zonneparken. Dit scenario met zonneparken heeft echter wel een sterk effect op de conclusies over de fiscale effecten.
De gedorven energiebelasting in het rapport worden voorts opgenomen als maatschappelijke kostenpost. Dit kan niet, vindt Holland Solar. De energiebelasting heeft hier immers de juiste werking, zoals bedoeld in EU richtlijnen. De energiebelasting stimuleert immers de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing. Belastingderving kan derhalve niet als kostenpost opgevat worden, Nederland BV is géén BV.
Het valt Holland Solar op dat gerekend wordt met “Meer met Minder” subsidieregelingen voor zonnepanelen. We zijn benieuwd wat de auteurs van het rapport daarmee bedoelen. Zover wij weten is deze regeling voor energiebesparing bedoeld en niet voor opwekking.

Burgers en bedrijven weten het beter
Voor burgers en het MKB zijn zonnestroom en zonnewarmte financieel rendabel en dus onafhankelijk van subsidie uitgaven. De conclusies uit het rapport ademen voorts een top down benadering. Holland Solar vindt dit niet op zijn plek als het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen. Er is een behoefte uit de samenleving om zelf energie op te wekken, ongeacht wat een beleidsmaker voor percentages per techniek zou willen zien. Holland Solar werkt eraan dat de randvoorwaarden hiervoor verbeterd worden. De huidige salderingsmogelijkheden voor particulieren met eigen dak is een goed werkend systeem. Men hoeft geen energiebelasting te betalen over eigen opgewekte energie. Logisch. Dit recht wordt ook gevraagd door collectieven van burgers of MKB-ers. Dergelijke arrangementen zouden ook moeten komen voor grootverbruikers. Holland Solar streeft naar een gelijk speelveld waarin burgers en het bedrijfsleven zelf hun energievoorziening kunnen kiezen. Het rapport toont, met de aanpassing van een aantal uitgangspunten, aan dat het veel maatschappelijk nut brengt om deze ruimte te gaan geven.
We kijken zeer zonnig naar 2020!

 

Bekijk het rapport: Lokaal energiek: decentrale duurzame elektriciteit