Een samenwerkingsverband van Wageningen University & Research, TNO, Eelerwoude, NL Greenlabel, 8 provincies en de leden van de branche organisatie Holland Solar, heeft een subsidievoorstel ingediend om het effect van beheer in zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit te onderzoeken. Dit consortium, onder leiding van de WUR, zal over een periode van 4 jaar, in 20 bestaande zonneparken, 5 verschillende beheer methodes bestuderen. Dit onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een wetenschappelijk onderbouwd, transparant en openbaar certificaat voor zonneparken met een hoge ecologische waarde. Holland Solar zet hiermee een belangrijke stap om haar gedragscode - Zon op Land - te vertalen naar kwantitatieve richtlijnen. Voor dit project, EcoCertified Solar Parks, is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om een subsidie van 3.1 miljoen euro gevraagd. Dit initiatief is ontstaan binnen het Nationaal Consortium Zon in Landschap.

Gezamenlijk gaan al deze partijen aan de slag met het creëren van beheer- en ontwerprichtlijnen zodat zonneparken op land niet alleen een goede bijdrage leveren aan de energietransitie maar ook de algehele biodiversiteit en ecologische staat verbeteren. In de gedragscode zon op land is de toename aan biodiversiteit op zonneparken en de monitoring daarvan afgesproken. Met de betrokkenheid van de provincies wordt geborgd dat de kennis die opgedaan wordt ook lokale overheden helpt in het vormgeven van vergunningseisen.

Bij richtlijnen moet bijvoorbeeld gedacht worden aan regels over de afstanden tussen de panelen om zonlicht en regenwater overal op de bodem te laten komen of aan het maaibeheer op het park. Om de richtlijnen praktisch toepasbaar te maken dragen de ontwikkelaars hun kennis en kunde bij. Ook openen een groot aantal ontwikkelaars hun parken voor de onderzoekers van de Wageningen Universiteit en TNO om de huidige soortenrijkdom en andere natuurwaarden te meten. Naast de subsidieaanvraag bij RVO leveren alle projectpartners, waaronder veel van de leden van Holland Solar, een forse financiële bijdrage om dit onderzoek mogelijk te maken. Tezamen levert dit een project van €4,5 miljoen op, voor de duur van vijf jaar. Het idee voor het creëren, testen en verbeteren van beheer- en ontwerprichtlijnen van zonneparken die de biodiversiteit verbeteren komt voort onder andere uit de Gedragscode Zon op Land. Deze Gedragscode is 10 maanden geleden gesloten tussen de leden van Holland Solar en verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties en de Vogelbescherming.

Het project EcoCertified Solar Parks is opgezet in afstemming met een eerder gestart project SolarEcoPlus dat subsidie heeft ontvangen van de RVO middels de DEI-regeling. In dat vergunde project worden de ecologische effecten van verschillende innovatieve zonneparken met één beheer type bestudeerd. De combinatie van beide projecten legt de basis voor beheer en ontwerp van bestaande en toekomstige zonneparken. In beide projecten wordt gebruik gemaakt van het nationaal meetprotocol biodiversiteit zonnevelden.