Van alle zonne-energie die in Nederland wordt opgewekt, komt 13% van zon op land. Het grootste gedeelte is afkomstig van zon op dak blijkt uit de NOVI-monitor van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), lees hier.

Het kabinet heeft de nieuwe Nationale Omgevingsvisie 2020 gepresenteerd, ook wel de NOVI genoemd. Hierin staat een beschrijving van de verschillende grote ontwikkelingen die de komende jaren in de leefomgeving zullen plaatsvinden. Een van deze ontwikkelingen is het doel om tegen 2050 een circulaire economie te hebben. Het PBL publiceerde deze week de eerste rapportage, een nulmeting van de huidige stand van zaken, onder andere over de energietransitie. Uit de nulmeting blijkt dat Nederland voor grote uitdagingen staat om genoeg hernieuwbare energie op te wekken.

Het opgestelde vermogen zonne-energie groeide van circa 1.800 megawatt in 2015 tot 6.874 megawatt in 2019. Dit betekent een toename van maar liefst 38%. Het grootste gedeelte van deze zonne-energie wordt opgewekt op daken. Bijna 7 van de 8 zonnepanelen liggen op het dak. Waarvan er iets meer grootschalige installaties (meer dan 15 kilowatt vermogen) in 2019 dan kleinschalige installaties zijn opgesteld. Ten opzichte van 2018 groeide het totale opgestelde vermogen van zonnepanelen met 49%.

PBL merkt op dat zon op land wel iets harder groeit dan zon op dak. In de periode 2018-2019 was de groei 68% in de categorie grootschalig (groter dan 15 kWp, de categorie waar ook SDE+-subsidie voor wordt verleend). Op dak was de groei van grootschalige installatie in dezelfde periode 60%.