Al enige tijd zit de aanpassing van de postcoderoosregeling er aan te komen. De huidige regeling was redelijk succesvol, maar ook een beetje ingewikkeld op administratief gebied. Waar het ‘oude systeem’ werkte met salderen verandert de nieuwe regeling vanaf 2021 naar een exploitatiesubsidie. Voor deze subsidie, die administratief veel makkelijker is, heeft het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) nu de tarieven vastgesteld.

Holland Solar heeft in juli van dit jaar meegedaan aan een geschreven en mondelinge consultatie van het PBL voor het bepalen van een geschikt tarief voor de exploitatiesubsidie. Onze belangrijkste punten kwamen er op neer dat er een groot verschil in schaalgrote is tussen SDE+(+) projecten van ontwikkelaars en de kosten die coöperaties en VvE’s maken. Onder andere door onze input is daarmee het subsidiebedrag verhoogd van €0,106 naar €0,146 per geproduceerde kWh voor kleinverbruikersaansluitingen en €0,121 voor grootverbruikersaansluitingen per geproduceerde kWh.

Deze verhoging komt onder andere doordat PBL het met ons eens was dat het rendement op vreemd vermogen aan de lage kant was, verzekeringskosten vaak hoger uitvallen net als administratieve en notariële kosten die coöperaties en VvE’s moeten maken om de projecten op te kunnen zetten.

Lees hier het gehele rapport van de postcodesubsidieregeling van het Planbureau voor de Leefomgeving.