Uit de inzamelresultaten over 2019 van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) blijkt dat het streefpercentage voor de inzameling voor recycling van defecte zonnepanelen is behaald.

In de hele EU is het inzamelen en recyclen van zonnepanelen verplicht. Dit is vastgelegd in de AEEA-Richtlijn. De producenten van zonnepanelen betalen voor elk paneel dat zij op de Europese markt brengen een vast bedrag waarmee de zonnepanelen aan het einde van hun levensduur kunnen worden gerecycled. In Nederland is de Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) verantwoordelijk voor het recyclen van de zonnepanelen.   

Na het gebruik van de zonnepanelen, de meeste panelen hebben een levensduur van meer dan 25 jaar, worden veel materialen herwonnen. De materialen van de oude panelen worden onder andere verwerkt tot nieuwe zonnepanelen (van het oude silicium) en herbruikbaar glas, koperdraden en aluminium.

Het inzamelpercentage van e-waste in Nederland wordt jaarlijks gerapporteerd door het Nationaal (W)EEE Register (NWR). In 2019 zijn er 124 ton zonnepanelen ingezameld voor recycling. Onder recycling wordt verstaan het voorbereiden voor hergebruik (van het apparaat zelf of van onderdelen) en recycling (materiaalhergebruik).

Het percentage nuttige toepassing is altijd gelijk of hoger dan het percentage recycling. Onder nuttige toepassing wordt onder meer verstaan het voorbereiden voor hergebruik (van het apparaat zelf of van onderdelen), recycling (materiaalhergebruik), energieterugwinning en gebruik als opvulmateriaal.

 

Zonnepanelen

Recycling

Nuttige toepassing

Jaartal

Streef- percentage

Behaald percentage

Streef- percentage

Behaald percentage

2019

80 procent

98 procent

85 procent

99 procent