Deze week is de nieuwe SDE++ regeling gepubliceerd door Minister EZK en is aangekondigd in deze  kamerbief. In de definitieve regeling zijn voor zonne-energie geen veranderingen ten opzichte van het concept advies van de PBL in het voorjaar.

De subsidieregeling SDE+ wordt in het najaar opgevolgd door de SDE++ regeling. De eerste ronde van deze nieuwe regeling opent op 24 november 2020 en er is 5 miljard euro beschikbaar. De SDE++ staat open voor zes categorieën zon-pv-projecten en twee categorieën voor zonthermie. De ronde heeft 4 fases voor indiening. Naast hernieuwbare-energieproductie komen in deze nieuwe regeling ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie, waaronder ook CO2-opvang en -afslag (CCS). Voor de rangorde voor subsidie aanvragen staat CCS boven de zon-pv en zonthermie categorieën. Mogelijk zullen deze technologieën voor een groot bedrag subsidie aanvragen. Wat er dan voor zonne-energie overblijft is onbekend.

Voor meer uitleg over de regeling lees hier of kijk op de site van RVO. Op woensdag 30 september is er een Webinar over de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) deel 2 de nieuwe subsidieregeling van RVO.