Nog nooit eerder hebben we zoveel in gebruik genomen collectorenoppervlakken gezien. Het CBS heeft voor 2019 het geïnstalleerde collectoroppervlak met 32 % verhoogd. Hiermee verwachten wij dat in 2020 de grens van 700.000 vierkante meter zonnecollectoren wordt doorbroken.

Mooi om te zien dat zonnewarmte nu eindelijk de revival mee maakt die recht doet aan de enorme potentie die het heeft in de mix van de energietransitie. In de breedte wordt het nu gelukkig steeds vaker toegepast. Natuurlijk de bekende zonneboiler, maar nu ook steeds vaker in allerlei combinaties met lage temperatuur all-electric varianten. Door productinnovatie, een juiste  stimulering en meer bekendheid met de toepassingen zal de groei de komende jaren fors kunnen doorzetten” zegt Jeroen Prinsen, voorzitter zonnewarmte bij Holland Solar.

De correctie van het CBS heeft zowel in het marktsegment voor kleine systemen (≤ 6 vierkante meter collectoroppervlak) als voor grote systemen (≥ 6 vierkante meter collectoroppervlak) plaatsgevonden. Voor de markt van kleine systemen is het in 2019 geïnstalleerde collectoroppervlak naar boven bijgesteld van 10.159 naar 24.819 vierkante meter. En voor de markt van grote systemen is het in 2019 geïnstalleerde collectoroppervlak naar boven bijgesteld van 40.663 naar 42.951 vierkante meter.