De introductie van een nieuw kwaliteitskeurmerk door Kiwa is, wat Holland Solar en Techniek Nederland betreft, onnodig en vertroebelt het beeld voor de klanten in onze sector. Het continue verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van zonnestroominstallaties is voor beide verenigingen een heel belangrijk speerpunt. Er wordt op verschillende vlakken hard gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van een degelijk kwaliteitsborgingssysteem.

In dit kader is er de afgelopen periode veel bereikt:

  • Onder leiding van Wij Techniek zijn er nieuwe eindtermen gedefinieerd voor de opleiding tot zonnestroominstallateur; 
  • Onder leiding van ISSO wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuwe editie van het Handboek Zonne-energie;
  • Onder leiding van InstallQ worden bestaande erkenningsregelingen (van o.a. Sterkin en KvINL) op dit moment samengevoegd tot een vernieuwde erkenningsregeling die, naar verwachting, einde van dit jaar wordt gelanceerd. Daarnaast bestaat er ook al jaren een keurmerk voor zonnestroominstallateurs: Zonnekeur.
  • Onder leiding van SCIOS is Scope 12 ontwikkeld, een schema voor het uitvoeren van opleverinspecties van grootschalige zonnestroomsystemen op daken;
  • Onder leiding van Techniek Nederland zijn opleverlijsten ontwikkeld voor het controleren van kleine en grote installaties nadat deze zijn geïnstalleerd.

Dit alles is steeds in nauw overleg en in samenwerking met alle betrokken (inclusief verzekeraars) ontwikkeld. Wat ons betreft is het juist daarom zo vreemd en teleurstellend dat een partij van buiten de sector een dergelijk keurmerk ontwikkeld zonder vertegenwoordigers van de sector hierbij te betrekken.

Duidelijkheid en eenduidigheid is voor alle klanten in onze sector van groot belang. Zij moeten er zeker van kunnen zijn dat zij een veilig en kwalitatief hoogwaardig zonnestroomsysteem krijgen. Het beeld wordt nu vertroebeld door de introductie van een nieuw keurmerk dat is ontwikkeld door een partij die niet in dit vakgebied is opgeleid en geen gedetailleerde kennis van de sector heeft.