Het Europese consortium PV GRID brengt een nieuw overzicht van de mogelijkheden en belemmeringen voor netkoppeling met zonnepanelen.

Er is uitgebreide informatie beschikbaar gesteld op de online database “www.pvgrid.eu/database” waarin beschreven wordt welke procedures particulieren, bedrijven of projectontwikkelaars moeten doorlopen in de verschillende lidstaten om in het net te kunnen voeden. De informatie beschrijft administratieve, juridische en financiële aspecten van het operationeel krijgen van zonnestroom initiatieven.

Overzicht in verschillende landen
De eerst resultaten laten zien dat het proces om kleine particuliere zonnestroom systemen te installeren het minst problemen geeft in België, Duitsland en Griekenland, terwijl men in Spanje en Zweden de meest tijdrovende procedure hanteert. In het overzicht is ook te zien dat het in de meeste landen complexer wordt bij installaties op commerciële en industriële gebouwen. Daarnaast geeft de database inzicht door de mogelijkheid landen te vergelijken met indicatoren als wachttijd, toelatingseisen voor systemen en benodigde juridisch administratieve inzet.
De PV GRID database is te vinden via de volgende link: www.pvgrid.eu/database
De database zal gedurende de looptijd van het project regelmatig worden bijgewerkt door de verschillende partners.
Salderen

Voor Nederland geldt dat er grote internationale interesse is voor het salderen (zogenaamde “net metering” in het Engels). Dit wordt gezien als een eenvoudige methode om zonnestroom te stimuleren. Het ontbreken van voldoende mogelijkheden voor appartementen wordt als belemmering gezien. Voor grotere systemen worden de nadelen van de SDE+ genoemd: veranderlijkheid en de onzekerheid van de toekenning en de lage subsidiebedragen. Grote systemen hebben voorts geen inbedding in de wet voor salderen, waardoor bij grote parken de ruimtelijke procedures als zorgwekkend complex worden beoordeeld. Holland Solar zal zorg dragen voor concrete adviezen vanuit dit consortium.
Over het project PV GRID

PV GRID is een vervolg op het PV LEGAL, een project dat werd uitgevoerd tussen juli 2009 en februari 2012. PV LEGAL maakt onderdeel uit van het Intelligent Energy for Europe programma, zorgde ervoor dat technische en bureaucratische knelpunten bij de grootschalige koppeling van zonnestroomsystemen aan elektriciteitsdistributienetten in Europa zichtbaar of uit de weg geruimd werden. PV GRID, bestaande uit hetzelfde consortium, bouwt voort op de samenwerking en expertise die tijdens PV LEGAL tot stand is gekomen met als doel de bureaucratische belemmeringen die ontstaan zijn door de snelle opkomst van deze techniek in Europa op te lossen.

Het PV GRID consortium bestaat uit verschillende partijen uit de elektriciteitdistributiesector, waardoor zowel technische als organisatorische processen op het gebied van de distributie op elektriciteitsnet aan bod komen. Gecoördineerd door de Duitse Solar Industry Association (BSW-Solar) zijn in het consortium 13 nationale branche organisaties op het gebied van zonnestroom vertegenwoordigd, daarnaast onder andere de Europese PV organisatie, drie netbeheerders en onderzoeksinstellingen.
Het werk van het PV GRID consortium is vanaf nu te vinden op de website: www.pvgrid.eu

afbeelding: Gemiddelde tijd die de procedure in elk van de landen in beslag neemt om toegang tot het distributienet te verkrijgen (van links naar rechts: particulier, middelgrote en grondgebonden systemen). Bron: PV GRID Database