Holland Solar ondertekent als vertegenwoordiger van de Nederlandse zonnewarmtesector een Europeeswijde belofte te zorgen voor meer duurzame comfortabele  woningen. Met een boost op economische activiteit op woningverbeteringen gaan we sneller van het aardgas af en dragen bij aan een Groen Herstel. Burgers krijgen hierdoor een prettige woning op kostenneutrale wijze.

Met het ondertekenen van deze belofte onderschrijft de Nederlandse zonnewarmtesector de Europese doelstellingen om verder te focussen op nieuwe toepassingen van zonnewarmtesystemen met combinatie van stroom en water en het op de markt brengen van nieuwe zonnewarmte producten die geen netaansluiting nodig hebben. Daarnaast proberen we als Europese zonnewarmtesector onze exportcapaciteit te vergroten en meer te investeren in onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Een onderdeel hiervan is het bijdragen aan het verkleinen van de benodigde hoeveelheid hulpbronnen en het verbeteren van de circulariteit van zonnewarmteproducten.

Holland Solar pleit met vele andere brancheorganisaties en bedrijven die actief zijn in de zonnewarmtesector voor nationale investeringsmaatregelen voor het bevorderen van het gebruik van zonnewarmte in de warmtetransitie. Dit kan door een effectiever CO2-beprijzing, meer aandacht voor warmteopslag, door een extra impuls via de ISDE en door een passende informatievoorziening voor beleidsmakers verantwoordelijk voor de wartmeplannen in de Nederlandse wijken. Op deze manier kan de Nederlandse zonnewarmtesector verder groeien en stabiele baankansen bieden in deze onzekere economische tijden.

De volledige belofte (in het Nederlands) is hier te lezen.