De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft zijn advies rond zonnepanelen op monumentale daken en beschermde stadsgezichten verruimd. In plaats van "nee, tenzij" adviseert de dienst nu iedereen om vooral naar de vele mogelijkheden te kijken waarmee zon op dak en beschermde stadsgezichten goed samengaan. Zo kunnen gemeenten bijdragen aan het landelijke beleid dat past binnen het Klimaatakkoord.

Er is een gids speciaal bedoeld voor eigenaren en huurders, een gids  voor vergunningverleners en een uitgave voor vakmensen. Eigenaren en huurders kunnen in de gids lezen:

  • wat de verschillende mogelijkheden zijn voor zonne-energie
  • waarop te letten bij monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten
  • welke alternatieven er zijn
  • wat het ongeveer kost en oplevert
  • hoe het zit met de vergunning. 

Lees hier verder over de mogelijkheden voor zonne-energie op erfgoed en de betreffende gidsen.