Om serieus te verduurzamen zal Nederland voortvarend moeten investeren in duurzame warmte. De helft van de Nederlandse energievraag betreft warmte. Dit gaat bijvoorbeeld om ruimteverwarming en warm tapwater bereiding, maar ook om proceswarmte in de industrie. Andere grote energievragers zijn elektriciteits-consumptie (20%) en brandstof voor transport (30%). Overal waar uitbundig warm water wordt toegepast kan met behulp van zonthermische systemen 60% van het gas voor warm tapwater worden bespaard, op kosten-effectieve wijze. Dit geldt bijvoorbeeld voor hotels, wellness centra, zwembaden en ziekenhuizen. De besparing wordt hoger als de zon ook voor ruimteverwarming wordt gebruikt.

In 2050 zal onze energievraag volledig duurzaam opgewekt moeten worden, en in 2020 moet dat 16% zijn, zegt Kabinet Rutte II. Dat kan ook, is de stellige overtuiging van Holland Solar, branchevereniging voor ruim 100 bedrijven uit de zonne-energiebranche. Er is in toenemende mate interesse voor duurzame energieopwekking met zon en wind. Burgers en MKB-ers blijken bereid hierin te investeren. En niet onterecht: hun geld brengt zo meer op dan op de spaarrekening. Vooruitzichten voor deze technieken zijn in Nederland dan ook aan het verbeteren en overheid, burgers en bedrijven werken aan het oplossen van knelpunten in wetgeving en inpassing in de infrastructuur.

Zonnewarmte draagt veel bij aan duurzaamheid

Om 16% gebruik van duurzame energie in 2020 te kunnen halen zal het bevorderen van duurzame opwekking door zonnewarmte van essentieel belang zijn. Een zonnewarmtesysteem is een bewezen techniek waarmee een belangrijk aandeel in de duurzame energievoorziening kan worden gerealiseerd. Zonnewarmte krijgt momenteel minder aandacht dan zonnestroom. Dat is onterecht. In Afbeelding 1 is te zien dat zonnewarmte nu al drie maal meer duurzame energie oplevert dan zonnestroom.

Ook mondiaal heeft zonnewarmte het grootste opgestelde vermogen, meer dan windenergie en veel meer dan zonnestroom. Eén vierkante meter collector bespaart 3.5 maal meer CO2 dan een vierkante meter zonnestroompaneel en biedt dus meer milieuvoordeel. Zonnewarmte technieken kunnen dus een blijvend grote bijdrage doen aan duurzame productie van energie.

Zonnewarmte kent vele Nederlandse toepassingen

Holland Solar stelt dat duurzame energie ook in Nederland binnen eigen grenzen opgewekt kan worden. Dit is ook financieel het meest verantwoord is, is onlangs aangetoond door Ecofys in hun rapport op 5 december 2012. “Zelf opwekken duurzame energie goedkoper dan import” wordt in dit rapport geconcludeerd. Binnenlands opwekken levert daarbij ook de meeste economische voordelen, zoals werkgelegenheid.

Dat de inzet van zonnewarmte toeneemt in Nederland is niet voor niets. Zonthermische technieken bieden veel potentie voor onder andere de voedingsmiddelen industrie, hotel-, wellness, recreatie- en agrarische sector en in huishoudens. Ook het invoeren van zonnewarmte in warmtenetten is mogelijk met zonnecollectoren. Dit wordt gedaan bij Zoneiland in Almere en het wordt ook veelvuldig in Denemarken en Oostenrijk toegepast.

De jaarlijkse warmwatervraag van een bedrijf of huishouden kan voor de helft uit de zon gehaald worden. Als 50% van de huishoudens een eenvoudig systeem met 4 m2 collector zou hebben, zouden we 1,6 miljoen ton CO2 minder uitstoten. Nederlandse huishoudens stoten in totaal 17 miljoen ton uit. Holland Solar stelt dat 20% van de totale nationale warmtevraag door zonnewarmtesystemen kan worden geleverd, met de huidige stand der techniek. Met een gerichte inzet op innovaties in warmteopslag, is er nog meer potentieel. Op dit moment wordt 0,1% van de warmtevraag gedekt door zonthermische technieken. Er zijn dus nog vele “warme” mogelijkheden te ontginnen. Zie het kader voor voorbeelden.

Op www.hollandsolar.nl/leden kunnen zonnewarmte bedrijven gevonden worden.

Voorbeelden zonnewarmte in industrie en huishoudens
Een huishouden kan 40-50% van het water laten verwarmen door de zon en bespaart daarmee zo'n 10-15% op het totale gasverbruik. De zon kan ook helpen bij het verwarmen van de woning, wat nog eens 10-15% besparing oplevert. Extra mogelijkheid is het vullen van wasmachine en vaatwasser met warm water -de zogenaamde hotfill techniek-, waarmee fors bespaard wordt op elektriciteitsverbruik van deze machines.

Project “Het Breed” waar in Amsterdam de bekende van Gool flats in Buikslotermeer worden gerenoveerd en voorzien van 1137 m2 zonnewarmte collectoren om 1172 appartementen van warm water te voorzien.

Zoneiland Almere: anderhalf voetbalveld vol collectoren leveren warmte aan het warmtenet, voor ruimteverwarming en warm tapwater in de wijk.

Zwembad Overbosch heeft 720 m2 aan zonnecollectoren en bereikt daarmee 100.000m3 gasbesparing, 20% van het totale gasverbruik.

Zonnecollectoren worden ook regelmatig ingezet voor bronregeneratie. Dat wil zeggen: warmtepompen halen warmte uit de bodem in de winter en in de zomer vullen de collectoren dat weer aan.

Een beroemd voorbeeld is de van Melle fabriek in Breda, waar zonnecollectoren warm water maken die nodig is bij het fabriceren van snoepjes. Er zijn ook recentere voorbeelden van een pluimveeslachterij waar 940 m2 zonnecollectoren voor warm water zorgen.