Uit de tweede enquête die de NVDE samen met Holland Solar aan haar leden heeft voorgelegd blijkt dat grote effecten worden verwacht van het wegvallen van de vraag en het stagneren van duurzame energie projecten, zie link. Ook voor de zonne-energiesector geldt dat de zorgen over het effect van de Corona crisis toenemen. Uit de enquête en gesprekken met leden blijkt dat de zorgen en ervaringen veelledig zijn:

 1. Leden geven aan dat veel werkzaamheden de afgelopen weken door hebben kunnen gaan. Gelukkig is in Nederland niet gekozen voor een volledige lockdown maar voor een “intelligente lockdown” zodat veel werk, met inachtneming van het Protocol Veilig Doorwerken, door kon gaan. Toch bieden niet alle organisaties toegang in hun gebouwen op basis van dit protocol, zo weten leden te melden. 
 2. Twintig procent van de respondenten geeft aan dat er momenteel helemaal geen effecten zijn op de bedrijfsactiviteiten. Ongeveer tien procent geeft aan dat er veel minder activiteiten zijn door de coronacrisis en het grootste deel laat weten dat er momenteel merkbaar minder activiteit is in de uitvoering en ontwikkeling dan verwacht.  
 3. De zorgen over (toekomstige) vraaguitval nemen toe. Het consumentenvertrouwen is gedaald waardoor er amper nieuwe orders worden geplaatst of offertes worden aangevraagd.
 4. De sector heeft goed geanticipeerd op vertraagde of verminderde leveringen vanuit het buitenland. Over het algemeen zijn de voorraden tot medio mei redelijk op orde. China is nu weer open voor leveringen naar het buitenland, dus het aanvullen van de voorraden zal waarschijnlijk goed blijven. Als belangrijke prioriteit wordt daarom aangegeven dat de grenzen open blijven voor goederenverkeer: dit is essentieel om de voorraden op orde te kunnen houden. Uiteraard geldt dit ook voor personenverkeer in Europa.
 5. De zonne-energiesector is blij met de mogelijkheid van een jaar verlenging van SDE+ beschikkingen dit jaar. Dit is gedaan op dringend verzoek van Holland Solar en haar leden. Zie brief van de Minister. Hiermee kunnen veel projecten alsnog gerealiseerd worden.
 6. Tenslotte wordt aangegeven dat er een vertraging ontstaat bij de vergunningverlening en bij het opstellen van Regionale Energie-Strategieën (RES). Het is voor de verduurzaming en werkgelegenheid echter essentieel dat deze vertraging zoveel als mogelijk beperkt blijft.

Holland Solar stelt voor om vraaguitval en projectstagnatie te voorkomen door:

 • Meer mogelijkheden te bieden voor een laagdrempelige lening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting om daarmee vraaguitval naar zonnepanelen en zonneboilers bij MKB en particulieren te beperken.
 • De openingsdatum van SDE++ najaarsronde met (maximaal) twee maanden te verschuiven om de sector optimaal de kans te geven om zich hierop voor te bereiden.
 • Een oproep aan woningcorporaties en gebouwbeheerders om, met inachtneming van het Protocol Veilig Doorwerken, het werk aan verduurzaming door te laten gaan en dus toegang te verlenen tot gebouwen en daken.
 • Een oproep aan gemeenten om vergunningverlening en omgevingsparticipatie door te laten lopen voor duurzame projecten.
 • Om de eis “eigen rekening en risico” in de energiebelasting los te laten zodat het ontwikkelen van daken door derden vereenvoudigd wordt. Zo kunnen leasebedrijven en andere derden met eenvoudige contracten werken en de kosten beperkt houden voor de eindgebruiker.