Holland Solar is door Tweede Kamer gevraagd een position paper in te dienen met betrekking tot de SDE++.  Holland Solar maakt zich zorgen over de kansen voor zonnewarmte en zonnestroom in de SDE++ en vraagt om een eerlijke plek. Zo wil Holland Solar dat de CO2 winst over de hele levensduur van een project meegeteld mag worden en dat elektrificatie in de industrie hand in hand kan gaan met zonnestroom opwek.

Komende weken komt er een vragenronde over de SDE++ aan Minister Wiebes.  Dit is in plaats van de eerder geplande Ronde Tafel Gesprek in de Tweede Kamer  waar Holland Solar zou aanschuiven. De position paper van Holland Solar is hier te vinden.