In het Klimaatakkoord is de afspraak opgenomen dat bij er wind- en zon-op-land projecten gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom. Over de interpretatie van deze passage is sinds het akkoord veel discussie. We zien dat in bepaalde gemeenten dit streven vertaald wordt in een plicht om een  vergunning te verkrijgen. Tevens was Holland Solar soms ongelukkig met de communicatie over deze afspraak door bijvoorbeeld energiecoöperaties. Om een breed gedragen duidelijkheid te creëren heeft Holland Solar het initiatief genomen  om een Q&A op te stellen, samen met NVDE, NWEA maar ook met de Natuur- en Milieufederaties en Energie Samen. Deze is nu gereed, bij deze publiek en te gebruiken richting gemeenten en provincies. De Q&A stelt duidelijk dat er geen plicht is voor 50% lokaal eigendom of voor eisen over fondsen voor vergunningverlening. Het geeft ook aan dat lokaal eigendom risico’s meebrengt en dat later instappen ook kan, maar dan redelijkerwijs tegen een marktconforme prijs.

Zie hier de hele Q&A.