Minister Wiebes heeft bevestigd dat SDE+-projecten die in 2020 gebouwd hadden moeten zijn een jaar uitstel kunnen krijgen. De minister geeft aan dat door gevolgen, als het uitbreken van de coronacrisis, een project niet tijdig gerealiseerd kan worden. Zo zijn er door het gevolg van de coronacrisis een langere levertijd voor benodigde materialen of een gebrek aan arbeidskracht. Ook is er een gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet in sommige gebieden.

Een belangrijke voorwaarde voor deze ontheffing is dat projecten wel naar verwachting binnen dat extra jaar kunnen worden gerealiseerd. Voor deze projecten moeten de ontheffingen zelf bij RVO worden aangevraagd. Belangrijk element is dat deze projecten binnen de ruimere periode gerealiseerd kunnen worden.

Lees hier de kamerbrief.