Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld en is reeds gepubliceerd. Dit protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de sector hebben gevoerd zodat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Het protocol biedt duidelijkheid op het gebied van veilig werken. Zo weten werkgevers en werknemers hoe er in de sector op een veilige manier zowel binnen als buiten de huizen doorgewerkt kan worden. De gedragsregels zoals vermeld in het protocol worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste punten zijn: ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine vaste teams op vaste locaties, houdt 1,5 meter afstand en overleg en eet niet samen in een bouwkeet. Wanneer er werkzaamheden in huis uitgevoerd moeten worden is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Lees hier het protocol.