Het Handboek Zonne-energie
In het najaar van 2012 is de gedrukte versie van het Handboek Zonne-energie verschenen. Dit Handboek is onderdeel van het masterplan zonne-energie wat enige jaren geleden is opgesteld op initiatief van Agentschap NL, UNETO-VNI, Holland Solar, OTIB, ISSO en SBR.
Mede dankzij de inspanningen van onze leden als rapporteurs en leden van de contactgroep ligt er nu een zeer uitgebreid boek en heeft de branche er een heel waardevol document bij.

Het nieuwe handboek bestaat uit drie onderdelen:
- zonnewarmte;
- zonnestroom;
- bouwkundige integratie.
Ieder onderdeel is opgebouwd conform de MKK-structuur, waarbij volgens vijf verschillende projectfases wordt gewerkt: Programmafase, Ontwerpfase, Uitwerkingsfase, Uitvoeringsfase en Beheersfase. Bij de uitwerking van de verschillende fases richt de inhoud zich op specifieke doelgroepen. Het nieuwe handboek bevat eveneens geactualiseerde en deels nieuwe referentiedetails voor integratie van zonne-energiesystemen in daken en gevels. De uitwerking van de referentiedetails sluit aan bij de methodiek die SBR hanteert voor de referentiedetails. Het handboek kwam tot stand in nauwe samenwerking met SBR, zodat ook de bouwkundige integratie van de zonne-installaties aan bod komt.

 

Leden kunnen het Handboek met 30% korting aanschaffen via Holland Solar. Stuur een email naar hollandsolar@hollandsolar.nl om het te bestellen.