Maatregelen tegen de uitbraak van corona zorgen voor vertraging bij veel projecten in de hernieuwbare energie-opwek. Brancheorganisaties Holland Solar, NVDE en NWEA hebben om deze reden aan minister Wiebes gevraagd om SDE beschikkingen die dit jaar uit termijn lopen met een jaar te verlengen. Dit geeft duidelijkheid voor ontwikkelaars en andere initiatiefnemers.

We zien hef effect van de coronacrisis ook in de energiesector. Toegang krijgen tot daken bij bedrijven en particulieren en de beschikking over montage ploegen en materiaal is in veel projecten lastig.  Volgens Holland Solar en NWEA is het tekort aan mankracht het grootste probleem en in mindere mate het tekort aan materiaal. Invliegen van buitenlands personeel is op dit moment niet mogelijk en Nederlandse werknemers verplaatsen zich op dit moment moeilijker. De meeste windparken hebben wel voldoende onderhoudsmateriaal en ook zonnepaneelinstallateurs hebben volgens Holland Solar voor ongeveer voor drie maanden voorraad. In China komt op dit moment de productie van zon-PV langzaam weer opgang, zo moeten die drie maanden te overbruggen zijn.

Volgens NWEA heeft het verlopen van de beschikking doordat projecten vertragingen oplopen flinke gevolgen. De lievelingswens van Holland Solar is op dit moment dat het ministerie heel snel laat weten of ze een generaal pardon geven voor alle SDE+-beschikkingen die uit termijn lopen. Zodat iedereen weet dat we gewoon een jaar verlenging krijgen, dan kan er ontspanning in de sector ontstaan. Holland Solar beraadt zich op verdere stappen.

Zie hier voor enquete uitslag op website NVDE.