Ook voor de zonnesector zijn dit spannende tijden. De realisatie van zonneprojecten en het ontwikkelen van nieuwe projecten is de levensader van onze sector. De sector laat weten dat er nog op veel plekken gewoon doorgewerkt wordt. Vaak met minimale aanpassingen, daar het meeste werk buiten plaatsvindt. Kantoorwerk wordt opgepakt via online communicatiemiddelen.

Er leven wel de nodige zorgen bij de leden van Holland Solar over de voortgang van nieuwe projecten en verlengingsmogelijkheden van lopende SDE’s. Voorraden van zonnepanelen en andere onderdelen worden inmiddels weer mondjesmaat aangevuld. Voor deel van de lopende projecten is vooral een soepel verlenging van SDE-beschikking van belang. We roepen daarom op tot verlenging van een jaar voor alle SDE beschikkingen die uit termijn lopen in 2020. Zo heeft iedereen zekerheid en kan er meer zonne-energie gerealiseerd worden.

Voor MKB, en andere bedrijven die zonne-energie op hun daken willen, geldt dat het werk buiten doorgaans nauwelijks extra risico oplevert op besmetting. Installateurs nemen, waar nodig, maatregelen. Ook voor particulieren geldt dat het werk op de particuliere dagen vooralsnog gewoon door kan gaan. Dit levert geen extra risico op mits men zich houdt aan RIVM adviezen. Uw installateur zal vast begrijpen dat een gezellig kopje koffie er nu even niet in zit.

Voor installateurs heeft Techniek Nederland een Q&A over corona zie hier.