Maandag 17 februari starten de netbeheerders met de uitgifte van transportindicaties. Wie in de voorjaarsronde subsidie wil aanvragen moet over een transportindicatie beschikken. Vanaf 9.00 uur kan maandag bij de meeste netbeheerders de transportindicatie worden aangevraagd tot donderdag 2 april 17.00 uur. Het aanvragen van een transportindicatie kan via de volgende websites:

 

Een transportindicatie geeft een indicatie van de beschikbare netcapaciteit aan op de door de aanvrager aangegeven locatie, binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE+ regeling. Het document biedt geen garantie dat het gevraagde transportvermogen in de toekomst ook daadwerkelijk beschikbaar is. Wanneer een transportindicatie wordt aangevraagd moet de aanvrager bij de netbeheerders aangeven binnen welke termijn het project gerealiseerd gaat worden. Er zijn hiervoor 3 mogelijkheden:

< 1 megawattpiek: 18  maanden (dakopstelling)

≥ 1 megawattpiek: 3 jaar

≥ 1 megawattpiek (veld of water): 4 jaar