Als eerste gemeente van het land publiceerde Amsterdam 12 februari haar Concept Regionale Energiestrategie. Amsterdam beschrijft daarin de ambitie en de zoekgebieden voor het verduurzamen van grootschalige energie-opwekking voor zon (550 MW), wind (127 MW) en warmte. 

De hoofdstad wil met zonnedaken en windturbines in de gemeente ongeveer een vijfde van het eigen elektriciteitsgebruik afdekken in 2030. Amsterdam is onderdeel van de regio Noord-Holland Zuid - een van de dertig regio's die in het kader van het Klimaatakkoord een regionale energiestrategie (RES) moeten opstellen. Met de omliggende gemeenten als Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad moet nu een volledig RES worden opgesteld.

Lees hier het volledige persbericht.