Verhoging van het budget van de SDE+ voorkomt fikse boete, doet recht aan de zonneladder en brengt doelen 2020 binnen bereik.
Ruim 6000 panklare initiatieven voor zonne-energie op daken dreigen te worden afgewezen voor SDE-subsidie. Een brede coalitie van bedrijven, overheden en milieuorganisaties roept de minister op om direct te handelen en deze initiatieven alsnog te helpen. Het gaat juist om de zeer snel te realiseren zon-op-dak projecten die op veel draagvlak kunnen rekenen. Met deze projecten kunnen de doelen voor dit jaar voor 14% hernieuwbare energie en 25% CO2-emissie-reductie binnen bereik komen. Het geld voor deze ophoging is reeds met de Opslag Duurzame Energie opgehaald en Nederland beperkt hierdoor een fikse boete vanuit Brussel. Bovendien is het niet in lijn met de Zonneladder dat zon op dak projecten buiten de boot vallen.

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van Techniek Nederland, FME, NVDE, Holland Solar, Greenpeace, Urgenda, Natuur & Milieu, gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Energie Samen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en MVO-Nederland pleiten er bij de minister voor Economische Zaken en Klimaat en bij de Tweede Kamer voor om het budget van de afgelopen najaarsronde met terugwerkende kracht te verhogen. Zo kunnen duizenden projecten van ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties toch nog beschikt en gerealiseerd worden. Dit levert naar schatting dit jaar nog indicatief een halve Mton CO2-reductie en 1,5 TWh extra duurzame energie op, tegen kasuitgaven van 55 miljoen euro per jaar.

De subsidieregeling (SDE+) was dit najaar sterk overtekend: van de 7.251 aanvragen dreigen er 6000 projecten te worden afgewezen omdat het budget opgebruikt is. In de voorwaarden van de SDE+ staat dat projecten met een lager basisbedrag als eerste aan de beurt zijn. Bij zonneprojecten op daken is dit bedrag iets hoger dan bij andere projecten in de SDE+. Daarom zijn ze afgewezen en is de kans klein dat deze dakprojecten in nieuwe rondes wel subsidie krijgen.

Lees hier verder in de brief.

In de media: Trouw, het Parool, Nu.nlIn het nieuws, Radar, Binnenlands Bestuur, RD, Stadszaken, enz.