Volop keus in zonnepanelen, opkomende vraag naar gecertificeerde deskundigen
Zonne-energie heeft de toekomst. Consumenten kunnen nu al kiezen uit honderden verschillende zonnepanelen, omvormers en complete PV-pakketten. De groei van het aantal gecertificeerde deskundigen op het gebied van zonne-energiesystemen houdt echter geen gelijke tred met de trend.

100 euro terug op examengeld
De samenwerkende brancheorganisaties doen daar iets aan. Ze maken het voor installateurs, ontwerpers of dakdekkers aantrekkelijk om in te stappen en gecertifieerd te worden. Overheid, kennisinstellingen en branches hebben gezamenlijk de leergang Zonne-energie gedefinieerd, dat kan worden afgesloten met een examen dat bij positief uitslag een certificaat oplevert. De korting geldt voor examens die voor februari 2013 worden afgenomen.

Kwaliteit installatie
De certificering van onder meer de Nederlanders installateurs moet leiden tot een kwaliteitsslag voor bedrijven en consumenten. Nu worden nog veel faalkosten gemaakt bij deze relatief nieuwe techniek. Ook haalt een groot deel van de zonnepanelen op Nederland onvoldoende rendement door onkundige installatie.

Handboek zonne-energie is lesmateriaal
Stichting ISSO, het kenniscentrum van de installatiebranche, heeft in nauwe samenwerking met oa Holland Solar  cursussen en lesmateriaal ontwikkeld. In het Handboek zonne-energie (met 30% korting verkrijgbaar bij holland Solar) staat alle basiskennis over werkvoorbereiding, het opstellen van offertes, bouwkundige aspecten en eisen die energiemaatschappijen stellen aan zonne-energie-installaties.

Aanmelden voor de examens kan via www.cito.nl of opleidingsinstituut. BDA opleidingen en BGA Nederland zijn de  eerste opleidingsinstituten die de leergang aanbiedt. Als u gebruik wilt maken van de korting (voor leden van Holland Solar), laat dit dan weten door een email te sturen naar hollandsolar@hollandsolar.nl. U ontvangt dan informatie over de procedure.