Stichting Zonne-energie Recycling Nederland is een nieuwe samenwerking aangegaan voor de recycling van e-waste. Door het bundelen van krachten met de producentenorganisaties van witgoed, consumentenelektronica, verlichting, gereedschappen en ICT is stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland ( OPEN ) opgericht.

De wetgeving voor recycling geldt niet alleen voor zonnepanelen. Het geldt voor vrijwel alle elektrische apparaten. Tot nu toe kende iedere productgroep een eigen producentenorganisatie die de recyclingverplichtingen voor haar deelnemers uitvoert. ZRN doet dat voor producenten en importeurs van zonnepanelen. Stichting OPEN gaat de verplichtingen rondom recycling van alle elektrische apparaten coördineren.

Op dit moment kunnen al diverse materialen van zonnepanelen en de bijbehorende apparatuur hergebruikt worden. Het Glas van de zonnepanelen is bruikbaar in de secundaire glasindustrie, bijvoorbeeld voor glaswol als isolatiemateriaal. De metalen als koper uit de bekabeling en het aluminium uit de frames wordt ook hergebruikt. Andere materialen worden gescheiden en op een veilige manier afgevoerd. Verwacht wordt dat in de toekomst een recycling van meer dan 95% van een zonnepaneel mogelijk is.

Lees hier meer over Stichting OPEN en stichting Zonne-energie Recycling Nederland.