Het Energieprestatielabel is in Nederland verplicht bij verkoop van woningen. Afgelopen jaar is het wetsvoorstel gemaakt en zijn de voorbereidingen getroffen om deze verplichting te handhaven. Tot onze grote teleurstelling heeft de tweede kamer gisteren tegen het wetsvoorstel van minister Blok gestemd en daarmee tegen de implementatie waarin handhaving van het Energieprestatielabel wordt geregeld. Eerder is door alle belanghebbende partijen het nut en noodzaak van handhaving van het Energieprestatielabel allang vastgesteld. Holland Solar is van mening dat de regering met deze afwijzing tot handhaving van het label de woningmarkt geen goed zal doen en ook zeker geen bijdrage levert aan een duurzaam energiebeleid.

Het dossier Energielabel voor gebouwen en het hiermee gerelateerde Energieprestatieadvies is de afgelopen tien jaar gevuld met de resultaten van de aaneenschakeling van opportunistisch handelen in de politiek. Dit dossier is illustratief voor het ‘knipperlicht beleid’ van de Nederlandse overheid op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Een overheid die steeds wat anders wil heeft tot gevolg dat we op beide beleidsterreinen enorm achterlopen op de ons omringende landen.

De Nederlandse overheid heeft zich, net zoals de andere Europese landen, verplicht om bij verkoop van woningen een energielabel over te leggen. Deze verplichting wordt de overheid stelselmatig opzij gelegd als niet van belang. Hiermee laat de nieuwe regering zien, net als de vorige regering, lak te hebben aan Europa en eerder gemaakte afspraken.
De kamer meent dat het handhaven van een verplichting tot het overleggen van een energielabel slecht voor de woningmarkt is. Toch is dit systeem in breed overleg met alle belanghebbende zo overeengekomen. Er is dus in de markt geen discussie over nut en noodzaak.

Het energielabel voor gebouwen is een essentieel instrument om ook in Nederland te komen tot energiebesparing en de toepassing van duurzame energie. Het label is een eenvoudige en heldere manier om te zien hoe een gebouw er voor staat op het gebied van energieverbruik. Dat is het startpunt om te bekijken wat voor zinvolle verbeteringen denkbaar zijn. Het label is klaar, er is inmiddels veel ervaring mee en het is bedoeld om mensen te helpen.

Wij roepen minister Blok op om zijn verantwoordelijkheden te nemen voor een consistent en transparant beleid ten aanzien van de energietransitie en de Nederlandse verplichtingen loyaal uit te voeren. Dit lijkt ons een eerste testcase waarin het kabinet kan laten zien dat ze op een verantwoordelijke wijze omgaan met onze toekomstige energievoorziening.