Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief van 9 januari aan de Tweede Kamer laten weten gehoor te geven aan de marktpartijen. De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) worden per 1 januari 2021 ingevoerd, een half jaar later dan gepland. Deze nieuwe eisen zorgen voor betere energieprestaties van nieuwe gebouwen.

De rekensoftware die wordt gebruikt om de BENG-eisen te berekenen was eind 2019 nog niet gereed. Dit ligt voornamelijk in de uitgebreide en genuanceerde bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800. Het nieuwe energielabel wordt ook pas 1 januari 2021 ingevoerd. Ook hiervoor wordt dezelfde bepalingsmethode en rekensoftware gebruikt als de BENG. Het nieuwe energielabel wordt gebaseerd op het primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar en geeft een genuanceerder beeld van de energieprestatie van een woning of gebouw.

Lees hier de brief van Minister Knops. Meer weten over BENG, lees hier.