De Stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK) is opgericht in 2011 op initiatief DE-koepel. De doelstelling is het beheren kwaliteitskeurmerken duurzame energie producten en diensten

In de bijgevoegde presentatie van Gerard van Amerongen gegeven op 14 november aan de leden van Holland Solar is meer te lezen over de stand van zaken rond de certificering en Zonnekeur.