Zonnesector onmisbaar in energietransitie! 
In het bijzijn van Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, zette voorzitter Peter Molengraaf namens alle leden van Holland Solar tijdens de algemene ledenvergadering bij Triple Solar een handtekening onder het Klimaatakkoord.

Ed Nijpels was blij met de uitnodiging om bij het ondertekeningmoment van Holland Solar tijdens de ALV aanwezig te zijn. ‘U bent de laatste partij die de handtekening onder het akkoord zet. Ik ben ontzettend blij met de enorme betrokkenheid die uw sector vanaf moment 1 heeft getoond. De zonnesector is dan ook een ontzettend belangrijke partij om ervoor te zorgen dat 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in 2030 komt.’