Vandaag is de Handreiking Participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd op klimaatakkoord.nl. De Handreiking helpt ontwikkelaars, overheden en financiers bij het inrichten van de participatie van burgers en andere partijen in zonne- en windprojecten. De Handreiking komt voort uit een afspraak aan de Elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord. Holland Solar, energie coöperaties, natuur- en milieubeweging en overheden hebben eraan meegewerkt, onder coördinatie van de NVDE.

Deze organisaties hebben ook de Participatiewaaier gemaakt, die zich richt op projectparticipatie bij zon- en windenergie. De Gedragscode Zon op Land is hierin meegenomen. Omwonenden kunnen meedenken over de ruimtelijke inpassing, maar afhankelijk van het project ook direct investeren of mede-eigenaar worden. Of een omgevingsfonds investeert in de directe omgeving, zoals in verduurzaming van de sportclub of speelvoorzieningen. De betrokken organisaties en overheden zijn ervan overtuigd dat meer mensen mee kunnen en willen gaan doen in duurzame energieprojecten. Dat biedt voordelen voor hen, voor de duurzame energieprojecten en voor het draagvlak voor de transitie als geheel. Zonne- en windenergie doen we samen.

De Handreiking participatie voor zon- en windprojecten vindt u hier.
De Participatiewaaier vindt u hier.