Naar aanleiding van de publicatie van de Gedragscode Zon op Land heeft Tweede Kamerlid ChristenUnie Carla Dik-Faber schriftelijk Kamervragen gesteld. Dit deed zij namens de leden, Sienot (D66), Agnes Mulder (CDA), Van der Lee (GroenLinks) en Van Raan (Partij voor de Dieren)  aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister voor Milieu en Wonen, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur & Waterstaat.

De Kamervragen zijn hier te lezen.