Voorzitter Peter Molengraaf gaat namens alle leden van Holland Solar op woensdag 4 december tekenen voor steun aan het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter Klimaatberaad, zal deze in ontvangst nemen. De ondertekening vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering van Holland Solar. Eerder al tekenden de financiële sector, Techniek Nederland (installatiebranche), de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA voor het klimaatakkoord.

In 2030 komt 75 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als energie uit zon en wind op land uit grootschalige opwek (> 15 kW) gesteld. Grootschalige energie uit zon is daarvoor nodig, de Nederlandse zonne-energiesector zet zich daarvoor dan ook in.