Donderdag 28 november is de openbare hoorzitting in de Tweede Kamer over de problematiek van de netcapaciteit.  Samen met Energie Nederland en NWEA heeft Holland Solar een position paper opgesteld met onze analyse en voorstellen voor deze problematiek. Amelie Veenstra, directeur Holland Solar is één van de sprekers. Zij zal om aandacht vragen voor de vele projecten die met reeds een SDE-beschikking klaar zijn voor de bouw, maar nu opeens een blokkade krijgen vanuit de netbeheerder (geen aansluiting of geen transport overeenkomst).

In de position paper vragen wij gezamenlijk aandacht voor de volgende 4 hoofdpunten:

1) Een oplossing voor 700 MW aan projecten die reeds SDE+ hebben
Ruim 700 MW – dat zijn vele tientallen zon- en enkele windprojecten – hebben reeds een SDE+- beschikking, maar dreigen opeens niet tijdig aangesloten te worden. Hierdoor verliezen ze hun SDE+- beschikking. We vragen de Kamerleden bij de Minister te bepleiten dat deze groep toch aangesloten wordt en transport krijgt, danwel uitstel van realisatie krijgt opdat de SDE+ niet vervalt, danwel een financiële compensatie van de netbeheerder krijgt.

2) Zorg voor transparante procedure + toets ACM en pas congestiemanagement daadwerkelijk toe
We vragen om openbaarmaking van de onderzoeken door netbeheerders waaruit zou blijken dat netten vol zijn en congestiemanagement geen optie is. Tevens vragen we dat de ACM toezicht houdt op het capaciteitsbeleid van netbeheerders. De Minister heeft regelgeving die dit toezicht mogelijk maakt in het vorige AO aangekondigd.

3) Regel snel de AMvB N-1
De Minister moet de AMvB die de inzet van N-1 mogelijk maakt (de vluchtstrook aan netcapaciteit) zo snel mogelijk van kracht maken. Bij voorkeur vóór de volgende SDE+-ronde komend voorjaar. Dit geeft indicatief 30% meer capaciteit. Op dit moment wordt bij de transportindicatie onterecht niet gerekend met deze verruiming.

4) Laat MinEZK de regie nemen; trek lessen voor de toekomst en stel een Taskforce in
De minister dient de regie te nemen en een Taskforce onder zijn leiding in te stellen om te werken aan oplossingen voor de (middel)lange termijn.

Door de problemen bij de netbeheerder komen ontwikkelaars nu in acute problemen; de SDE-beschikkingen dreigen te vervallen bij niet-tijdige realisatie. Veenstra zal onder andere pleiten  voor direct aansluiten, voor schadevergoeding vanuit de netbeheerder en voor de mogelijkheid tot uitstel van realisatie zonder dat de SDE-beschikking vervalt. Daarnaast zal ze ook voor beter toezicht op de netbeheerder pleiten.