Voor de najaarsronde hebben de  regionale netbeheerders voor de najaarsronde in totaal 10.286 transportindicaties afgegeven. Hiervan zijn er voor 1.119 projecten een negatieve en voor 9.167 projecten een positieve transportindicatie afgegeven. Van de 11 procent negatieve transportindicaties gaf RENDO enkel negatieve transportindicaties af, Enexis en Liander beoordeelden allebei 13 procent van de aangevraagde transportindicaties als negatief.
In onderstaande tabel is per netbeheerder aangegeven hoeveel positieve en negatieve transportindicaties er zijn afgegeven voor de najaarsronde van de SDE+.