De onverwachte populariteit van de regeling van de ISDE heeft ervoor gezorgd dat deze is verhoogd met een bedrag van € 60 mln. Dit is vandaag bekend gemaakt in de Staatscourant. Het oorspronkelijke plafond van de ISDE was voor 2019 bepaald op €100 mln. Tot augustus zijn er aanvragen gedaan van € 88,5 mln, blijkt uit cijfers van RVO.

Dat de vraag naar subsidie verder is toegenomen gebeurde eerder dan verwacht volgens minister Wiebes. Om die reden wordt nu het subsidieplafond met nog eens €60 mln opgehoogd tot een bedrag van €160 mln. Dit is extra geld bevestigt een woordvoerder van minister Wiebes. Dus geen geld dat eerder naar voren wordt gehaald dat geoormerkt was voor 2020. De ISDE loopt in 2020 door, maar het budget is nog niet vastgesteld.