Minister Wiebes geeft in een brief op 23 augustus jl. aan dat de invloed van zon op land projecten voor landbouw en natuur beperkt is. In de praktijk vindt de meeste uitbreiding van duurzame opwek met zonnepanelen op daken plaats. Het aandeel dat wel op land plaats vindt is slechts deels op agrarische grond. De invloed op de natuur van zonneprojecten is heel beperkt en kan als het goed is vormgegeven juist positief zijn. Zoals de Kamerbrief stelt werkt de sector (Holland Solar) aan een gedragscode om parken samen met de omgeving te ontwikkelen om juist meerwaarde voor de natuur, landschap en omwonenden te genereren.

Om goed aan te geven waar wel en waar geen zonneparken gewenst zijn kunnen provincies en gemeenten dit goed sturen. Dit vindt nu al plaats bij bijna alle provincies en in de zogenaamde Regionale Energie Strategieën. Daarnaast geeft de Minister een positieve impuls voor projecten op daken met een aantal maatregelen.

Holland Solar verwelkomt de brief. Ze zal binnenkort een gedragscode presenteren om de meerwaarde van zonnevelden voor de omgeving te garanderen.

Lees hier de kamerbrief.