Geheel duurzaam in 2050 en 16% duurzame energie in 2020 is haalbaar, gelooft Holland Solar. Zij is dan ook blij deze doelstellingen te vinden in het regeerakkoord Rutte- Samsom. Het bedrijfsleven is er klaar voor, en burgers willen het. Het zal leiden tot een impuls voor de economie, en het zal burgers in staat stellen grip te houden op hun energierekening. Het regeerakkoord biedt een goede basis voor een duurzame energietoekomst. Holland Solar roept de politiek op tot een breed gedragen, transparant en meerjarig akkoord te komen om invulling te geven aan deze doelstellingen en wij dragen daar graag aan bij.

De duurzame opwekking kan prima in eigen land plaatsvinden, een mix van technieken hebben zich hiervoor bewezen. Holland Solar benadrukt hierbij dat het gebruik van zonthermische technieken veel potentie biedt voor bedrijven, instellingen en huishoudens. De warmtevraag is in Nederland 2,5 keer hoger dan de elektriciteitsvraag. Oplossingen voor duurzame zonnewarmte zijn dan ook onmisbaar in deze mix en zal een prominente plaats moeten innemen in het beleid. Zeker om de doelstellingen van 2020 te halen moeten we nu met volle kracht inspelen op de kansen die zonne-energie biedt.

Lokaal opgewekt
Het verruimen van mogelijkheden om lokaal opgewekte energie via het elektriciteitsnet aan jezelf te leveren is een langgekoesterde wens. We zien dat deze regering daar serieus werk van wil maken, en dat verheugt Holland Solar zeer. Zij gaat ervan uit dat niet alleen de mogelijkheden voor zelflevering met elektriciteit worden verruimd, maar ook die van gas- en warmteleveringen.

Kansen benutten
Het opnemen van energiebesparing in het regeerakkoord vindt Holland Solar ook heugelijk. De gebouwde omgeving schreeuwt om het benutten van kansen. We hopen dan ook dat de regering niet alleen afspraken maakt met woningcorporaties en scholen, maar ook met de procesindustrie en de vele recreatieve instellingen en zorginstellingen die warmte gebruiken. De SDE+ zal daarbij op eerlijke wijze opengesteld moeten worden voor zonthermische oplossingen. Holland Solar is grote voorstander van een revolving fund voor energiebesparing woningen, en betreurt het deze maatregel niet terug te vinden in het akkoord. Het revolving fund zou een prima aanvulling zijn op de huidige plannen rond de implementatie van het energielabel. Handhaving en controle van EPC en energielabel zijn naar onze mening van cruciaal belang.

Het groene MKB zal zich opmaken voor alle kansen die er liggen. Holland Solar omarmt de keuze voor meer aandacht voor technische beroepen en de mogelijkheden voor het MKB om vooruit te komen. We kijken uit naar de vorderingen op dit vlak en zullen hieraan bijdragen met vakopleidingen.

Op 7 november is de Sunday, het jaarlijkse congres waar technische ontwikkelingen, marktontwikkelingen en beleid worden besproken. Tijdens de Sunday2012 zullen de kansen uit het regeerakkoord zeker aan de orde komen. Zie www.sunday2012.nl