Energie Nederland, NWEA en Holland Solar hebben kennisgenomen van de brief ‘Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten’. Wij delen de zorg en analyse van de minister van Economische Zaken en Klimaat: met de flinke toename van de productie van duurzame elektriciteit zijn er knelpunten ontstaan wat betreft de netcapaciteit. Onze leden zijn met het ministerie en de netbeheerders in overleg om praktische oplossingen hiervoor te bedenken.

Veel van de beschreven oplossingen uit de brief van de minister komen in dit overleg ter sprake. Toch hebben wij grote bezwaren bij de inhoud van de brief, omdat deze onvoldoende recht doet aan het principe van wettelijke aansluitplicht en transportplicht van de netbeheerder en de al in gang gezette innovatie energiemanagement op projectniveau in de praktijk. Genoemde oplossingen worden te eenzijdig belicht in het perspectief van de netbeheerder; het marktperspectief ontbreekt.

Lees hier verder.