'De burger gaat merken dat het veel gemakkelijker wordt om eigen zonnepanelen op het dak te nemen, zelf energie te leveren, te produceren en terug te leveren. Dat is een enorme stimulans!' Deze woorden sprak Teun Bokhoven - keynote speaker tijdens de SunDay 2012 en voorzitter van de DE Koepel - uit in Nieuwsuur in reactie op het regeerakkoord. Bokhoven zal volgende week woensdag 7 november tijdens de SunDay 2012 dieper ingaan op de gevolgen van het regeerakkoord voor zonne-energie in Nederland.

'Als duurzame energiesector zijn wij opgetogen over de heldere beleidsintenties in het verse regeerakkoord om nu serieus werk te maken van de verduurzaming van de energievoorziening', vervolgt Bokhoven. 'Als Duurzame Energie Koepel zien wij voldoende aanknopingspunten om de verhoogde doelstelling tot 16 procent duurzame energie in 2020 in eigen land op te wekken. Ook vinden wij als sector de doelstelling van 100 procent duurzame opwekking in 2050 realistisch. Net als in veel andere EU landen kan verhoogde eigen duurzame energieproductie leiden tot een sterke economische impuls. Het maakt tegelijkertijd de energierekening voor burgers en bedrijven stabiel en voorspelbaar tegen de achtergrond van de onzekere toekomstige kosten van fossiele energiebronnen.'

Niet alleen Bokhoven gaat in zijn keynote speech in op de actualiteit, ook Frauke Thies van de Europese kopelorganisatie EPIA zal dit doen. Thies zal de belangrijkste bevindingen van EPIA presenteren uit de zeer recente studie 'Connecting the Sun. Solar photovoltaics on the road to large-scale grid integration'. De presentatie behandelt de prognoses voor de ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie en zijn rol in de Europese electriciteitsmix. Het geeft eveneens een overzicht van de mogelijkheden voor een actieve bijdrage van PV aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet, evenals noodzakelijke aanpassingen van het net zelf.

Interesse in de kenyote van Teun Bokhoven, Frauke Spies en de verschillende workshops?
Registreert u zich dan via de volgende link om de SunDay 2012 op woensdag 7 november 2012 bij te wonen!


Workshops uitgelicht
Innovaties in de Nederlandse PV sector – BIPV: de toekomst van PV in de gebouwde omgeving zit in het mooi inpassen van de techniek in bouwelementen, oftewel BIPV-modules op daken en gevels van huizen en andere gebouwen. Het ontwikkelen van producten die esthetisch, energetisch en gebouwtechnisch acceptable zijn voor architecten en de bouwsector lijkt maar kleine stapjes te maken. Juist ? Fout! Tijdens de SunDay staat deze workshop uitgebreid stil bij innovatieve voorbeelden en intitiatieven rond BIPV.

Zonne-energie in de sociale huursector, kansen en drivers: bij woningcorporaties en haar huurders liggen volop mogelijkheden voor zonnestroom. Onderzoek bij de top 50 van woningcorporaties in Nederland laat zien dat er een enorm potentieel is. Zo’n 20 procent van de stroom die gebruikt wordt voor de collectieve voorzieningen bij gestapelde bouw kan met zonnepanelen worden opgewekt. Bureau Baan-Breker heeft in opdracht van AgentschapNL het potentieel in kaart gebracht en zal de resultaten van haar onderzoek presenteren. Verder zal Maarten Corpeleijn (Atrivé) vertellen over het verloop van het project Zonning Huren.

Ervaringen en 'lessons learned' van grootschalige inkoopacties: de achtergronden van het succes van de grootschalige inkoopacties. Hoe werden deze acties voorbereid, hoe selecteerde de initiatiefnemers de leveranciers en wat kunnen toekomstige initiatiefnemers en leveranciers leren van deze ervaringen. De stichting Monitoring Zonnestroom (vertegenwoordigd door Peer de Rijk) heeft in het afgelopen half jaar een uitgebreid onderzoek gedaan naar de ervaringen en best practices van verschillende grootschalige inkoopacties, zoals die van Vereniging Eigen Huis en van Urgenda. Kom naar de workshop en luister naar hun bevindingen.

(H)erkenning van installateurs: eerder dit jaar is het handboek voor zonne-energie uitgekomen, met daarin alle belangrijke technische aspecten van het juist ontwerpen en goed installeren van een zonne-energiesysteem. De eerste cursussen en workshops voor het opleiden van installateurs hebben inmiddels ook al plaatsgevonden, en daarmee groeit het aantal deskundige installateurs in Nederland. Hoe is dat proces verlopen, wat hebben we daarvan geleerd en hoe herkennen klanten in de toekomst die deskundige installateurs ? In de workshop ‘(h)erkenning van installateurs’ praten de organisaties (onder meer Gerard van Amerongen van Holland Solar) achter de erkenning en opleidingen u bij, maar komen ook bedrijven aan bod die dit met succes de erkenning hebben behaald.

Registreert u zich via de volgende link om de SunDay 2012 op woensdag 7 november 2012 bij te wonen!