Tot nu toe werden zonnepanelen alleen in verband gebracht met storingen door radiozendamateurs. Het agentschap Telecom heeft enige tijd geleden contact gezocht met Holland Solar omdat zij steeds vaker meldingen krijgen van storingen door zonnepanelen in de communicatienetwerken.

Een belangrijk deel van de problemen worden veroorzaakt door onjuiste installatie. In dat geval is de DC-bekabeling in een lus gelegd, waardoor er een antennewerking bestaat. In de installatievoorschriften en het handboek Zonne-energie wordt daar al melding van gemaakt, maar daar wordt het vooral gekoppeld aan het verhoogd risico bij blikseminslag. Voor meer informatie hier het document dat is opgesteld door het Agentschap Telecom.