Christen Unie heeft samen met VVD en CDA donderdag 23 mei 2019 een motie ingediend die oproept om geen vergunningen meer af te geven voor zonneparken op landbouwgrond en natuur, tot dat er via de Regionale Energie Strategie een zonneladder als afwegingmethode in werking is.

Holland Solar is hier fel tegenstander van en roept de indieners op deze motie aan te houden en in gesprek te gaan met de sector. De sector werk momenteel aan een gedragscode die ingaat op locatiekeuze, inpassing en participatie. Het aannemen van deze motie zou een grote schade brengen aan de sector, in termen van teniet gedane investeringen, en zou de energie- en klimaatdoelen voor 2020 en 2023 verder onder druk zetten. Daarbij verslechtert het ook de startpositie van het klimaatakkoord: het doet acuut afbreuk op afspraken die gemaakt zijn over de pijplijn van projecten en de kostenreductie die daarmee gemaakt kunnen worden.

De sector stelt dat een gebalanceerde ontwikkeling van zonneparken op landbouwgrond goed is voor de agrarische sector en nodig is voor de energietransitie. Deze punten heeft de sector toegelicht in een brief aan Tweede Kamerleden. Deze brief is mede ondertekend door NVDE, Energie Nederland en Greenpeace.