Eind 2018 is er een nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR) in de BTW aangenomen. De nieuwe KOR vervangt de oude op 1 januari 2020. Er waren nog wat onduidelijkheden over de uitwerking van deze nieuwe regeling. Hij zou veel gecompliceerder gaan worden en daarom zou het lastiger worden om de BTW terug te kunnen vragen. Wat is de stand van zaken nu?

Begin dit jaar heeft Holland Solar samen met De Centrale BTW Teruggave en Vereniging Eigen Huis vragen gesteld aan de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën wat de gevolgen zou zijn voor de Solar branche. Na het plaatsen van een artikel in Solar Magazine over deze gevolgen, dat veel aandacht kreeg, was het duidelijk dat er iets veranderd moest worden. Op 10 mei heeft het Ministerie van Financiën de uitvoering van de nieuwe KOR gewijzigd.

Hoe werkt de nieuwe KOR uit?

De BTW teruggave zelf veranderd niet, de wijziging zit in de vrijstelling die na de teruggave aangevraagd moet worden. Wanneer onder de nieuwe regeling een beroep op de vrijstelling gedaan wordt zal een deel van de in het verleden in aftrek gebrachte BTW terugbetaald moet worden. Het deel dat terugbetaald moet worden bedraagt 20% per jaar over de 4 jaar na aanschaf. Maar er is ook een drempel van € 500. Indien jaarlijks minder dan € 500 BTW terugbetaald dient te worden, dan hoeft er geen BTW terugbetaald te worden.

Rekenvoorbeeld

Indien een zonne-installatie wordt gekocht met € 1.000 BTW, dan dient bij een herziening in elk van de opvolgende 4 jaren 20% van de in aftrek gebrachte BTW terugbetaald te worden. 20% van € 1.000 is € 200 per jaar.

Het herzieningsbedrag van € 200 per jaar is lager dan de drempel van € 500 zodat de BTW feitelijk niet terugbetaald hoeft te worden.

Kortom, wanneer de BTW op de factuur voor de zonnepanelen lager is dan € 2.500, dan hoeft er geen BTW terugbetaald te worden (bij een beroep op de nieuwe KOR). Dit is een zonne-installatie tot maximaal € 11.900 ex. BTW (ruim 14.000 inclusief BTW). 

Openstaande vragen

Er zijn nog diverse openstaande vragen die verduidelijkt moeten worden. Bijvoorbeeld wanneer iemand verhuist of een uitbreiding koopt. Deze vragen zullen aan het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst worden voorgelegd en zullen binnenkort worden beantwoord.