De geplande invoeringsdatum van de nieuwe BENG-eisen per 1 januari 2020 is niet meer haalbaar. De software bouwers die de nieuwe BENG-eisen kunnen berekenen hebben gemeld dat hun software hoogstwaarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2019 kan worden gelanceerd. De Minister stelt dat een invoeringstijd van minimaal 6 maanden na het gereedkomen van de rekensoftware nodig is.  Minister Ollongren komt op 10 juni 2019 met een Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning. 

Lees hier de kamerbrief.