Het kabinet heeft definitief besloten de SDE+ uit te breiden naar het ondersteunen van andere CO2 reducerende technieken zoals CCS, benutting restwarmte en elektrificatie bij de industrie.  Ook zonnewarmte in de glastuinbouw is toevoegt als nieuwe technologie, een goed voorbeeld van een CO2 vrije toepassing met veel potentie en interesse.

De SDE++ gaat in 2020 in en werkt volgens hetzelfde principe dat technieken concurrerend moeten inschrijven op subsidie. Wel gaat de ranking bij toekenning van de subsidie veranderen. De technieken met de laagste kosten per vermeden CO2 staan nu voor in de rij, en niet meer de technieken met de laagste kosten per opgewekte kWh. Dat betekent dat zonne-energie projecten moeten concurreren met meer goedkopere technieken vanaf 2020. De ranking methode en berekeningen gaan komende maanden vorm krijgen.

Er zijn enkele plafonds afgesproken om voldoende ondersteuning te kunnen bieden voor de variëteit aan toepassing. Holland Solar is geen voorstander van het beperken van aanvragen van zonne-energie. Er zal mede door elektrificatievraag van elektrisch vervoer en gebouwde omgeving veel extra schone stroom nodig zijn. Een eventueel plafond zou lokale initiatieven teveel gaan frustreren. Holland Solar vindt dit een kwalijke zaak.

Holland Solar heeft veel vragen bij het bepalen van CO2 reductie per technologieën en kijkt daarom kritisch mee. Met de SDE++ zal in de gebouwde omgeving de warmtetransitie te weinig gestimuleerd worden, is de grootste zorg van  Holland Solar Technieken die gas vervangen komen niet of amper aan de beurt in de SDE++ en dat kan niet de bedoeling zijn nu we  de gaskraan in Groningen willen sluiten. Holland Solar pleit daarom voor een betere stimulering van schone warmte voor de gebouwde omgeving in de SDE++ methode.

De concept basisbedragen voor de SDE++ 2020 zijn inmiddels in consultatie. De adviezen hiervoor zijn te vinden op de website van het Planbureau voor Leefomgeving. Deze conceptbedragen betreffen nog niet de nieuw toe te laten technieken. Hiervan komt er een kamerbrief in juli, verwacht Holland Solar. Holland Solar is elk jaar betrokken bij de marktconsultatie en zorgt voor de input namens de bedrijven.

De kamerbrief vindt u hier.